Wie Wat Opinie & Pers Steun ons

Bamm! is een krachtige motor voor kunst- en erfgoededucatie met en door kinderen, jongeren en hun begeleiders. Wij zwengelen zoveel mogelijk kunst- en erfgoededucatie aan, omdat we geloven in het belang van inspirerende ontmoetingen met kunst en erfgoed voor de ontwikkeling van jonge geesten.

Bamm! onderschrijft het recht op cultuurparticipatie van alle kinderen en jongeren. Bijgevolg werken we inclusief en zijn we op verschillende vlakken actief. Onze vier werkingen Bazart, AmuseeVous, Mooss en Mastiek ontwikkelen een grote diversiteit aan activiteiten met en door kinderen en jongeren in verschillende disciplines. We werken samen met uiteenlopende partners in diverse sectoren. En we versterken de stem van kinderen en jongeren in het maatschappelijk debat over kunst, erfgoed en educatie.

Bamm! is een kunst/erfgoededucatieve organisatie met meer dan 40 jaar ervaring op het terrein en met een zeer divers bereik in Vlaanderen en daarbuiten. Onze belangrijkste troeven zijn onze onderbouwde methodiek, onze gedrevenheid en ons constante streven naar kwaliteit.

Het is onze droom dat alle kinderen & jongeren in Vlaanderen en Brussel inspirerende en verrijkende ontmoetingen met kunst & erfgoed hebben.

Alle kinderen & jongeren zouden toegang moeten hebben tot kunst & erfgoed, want cultuurparticipatie behoort tot de universele rechten van het kind. Ontmoetingen met kunst & erfgoed zijn belangrijk voor hun ontwikkeling en welbevinden. Daarom brengt Bamm! zoveel mogelijk van die ontmoetingen tot stand. We zorgen ervoor dat die ontmoetingen inspirerend en verrijkend zijn. Van de eerste kennismaking met kunst tot de eerste stappen in een culturele carrière: wij leggen ons oor te luisteren bij kinderen & jongeren en geven hen de kans om kunst & erfgoed een betekenisvolle plaats in hun leven te geven. En we stimuleren en ondersteunen anderen om hetzelfde te doen.
Missie & Visie
Methodiek
Bamm! gebruikt een eigen methodiek voor het kunsteducatief werken met kinderen, jongeren en hun begeleiders. Hoe kunnen we kunst en erfgoed betekenisvol maken voor kinderen en jongeren? Hoe maken we een activiteit aantrekkelijk voor deelnemers met verschillende interesses? Hoe maken we een educatief proces zinvol voor een groep met diverse beginsituaties?
Iedereen in de kunst/erfgoededucatieve praktijk komt voor deze en vele andere vragen te staan. Bij Bamm! timmeren we sinds het begin van de jaren tachtig aan een methodiek die ons helpt om telkens opnieuw creatieve en adequate antwoorden op die vragen te formuleren. Enkele jaren geleden hebben we onze methodiek beschreven, in theorie en praktijk. We hopen dat ons methodiekboek in alle sectoren waarin wordt bemiddeld tussen publiek en kunst of erfgoed een helpende hand kan reiken. Je kan het boek “Kunst- en erfgoededucatie – theorie en praktijk” bestellen via ons. (Dit boek werd nog gepubliceerd onder de naam van Mooss.)
We proberen deze methodiek ook steeds verder te ontwikkelen, zowel op basis van onze praktijk, als op basis van evoluties in het veld. Een van de nieuwere dingen in het veld is Cultuur in de Spiegel (CiS). In deze tekst geven we een samenvatting van de CiS-theorie, waarbij we telkens de link leggen naar onze manier van werken. CiS zelf biedt enkel een theoretisch kader, geen inhouden of methodiek. Er bestaat niet zoiets als een CiS-aanpak, een CiS-activiteit of een CiS-praktijk. De focus ligt dus op hoe wij met onze methodiek een klaspraktijk binnen dit kader kunnen ondersteunen.
Een belangrijk project in onze huidige methodiekontwikkeling is Publiek Aan Zet, in samenwerking met Cera. Doorheen vijf participatieve trajecten met diverse kunstenpartners bouwen we onze participatiemethodiek verder uit. Voor meer info, zie: www.publiekaanzet.be.
In 2020 is Bamm! gloednieuw en tegelijk al 40 jaar oud. Bamm! komt namelijk voort uit Mooss, dat is gegroeid uit vzw De Kolk, opgericht in 1981. In 2020 hebben we alle activiteiten die Mooss in de loop der jaren had ontwikkeld en toegevoegd, in vier deelwerkingen gestructureerd: Bazart (kunstjeugdbeweging), AmuseeVous (jongerenparticipatie en cultureel ondernemerschap), Mooss (workshops en vormingen) en Mastiek (producten en vormingen voor musea en erfgoedorganisaties). Bamm! staat zo nog steeds voor kwalitatieve en innovatieve kunst- en erfgoededucatie, maar op veel verschillende manieren. De vier deelwerkingen hebben nu hun eigen duidelijke profiel en werkterrein, mét gedeelde missie, visie, kernwaarden en methodiek. Allemaal samen maken we het recht van kinderen & jongeren op cultuurparticipatie iedere dag weer waar. Bamm!
Geschiedenis
Studentenvragen
We krijgen erg veel vragen van studenten die informatie nodig hebben voor een schoolopdracht, thesis of onderzoek. We willen jullie graag helpen, maar hebben niet de tijd om al die vragen individueel te beantwoorden. Daarom organiseren we jaarlijks enkele infomomenten waarop studenten hun vragen kunnen stellen. Momenteel organiseren we die momenten online via Zoom.

Infomoment
Hier komt snel de datum voor het volgende infomoment